9.12.13

manolito


Estava fent aquest dibuix i de cop m'he adonat que era un Manolito.