14.4.12

alaska - again


Una altra il·lustració de "Doctor en Alaska", que té una fotografia i unes històries que no me'n puc estar!

Otra ilustración de "Doctor en Alaska", que tiene una fotografía y unas historias que no me puedo aguantar.