5.10.11

el sr. elefant ha portat companyiauna actriu inexperta, però prometedora pel projecte "Caligrama".